Groepsindeling 2016-2017

Leerkracht MAMO MAMI DIMO DIMI WOMO DOMO DOMI VRMO VRMI
Trea Kamps Groep 1 Groep 1 Groep 1 Groep 1 Groep 1 Groep 1 Groep 1
Gerda de Ruiter Groep 2 Groep 2 Groep 2 Groep 2 Groep 2 Groep 2 Groep 2 Groep 2
Rika Paalman Groep 3/4a Groep 3/4a Groep 3/4a Groep 3/4a Groep 3/4a
Anje Schoonwille Groep 3/4a Groep 3/4a Groep 3/4a
Alja Drenth  Groep 4b/5  Groep 4b/5  Groep 4b/5  Groep 4b/5  Groep 4b/5
Ellen Schuur Groep 4b/5 Groep 4b/5  Groep 4b/5  Groep 5
Evelien Wubbels Groep 6/7a Groep 6/7a Groep 6/7a Groep 6/7a Groep 6/7a Groep 6/7a Groep 6/7a
Gerda Assen  Groep    6/7a  Groep 6/7a
Edwin Oosting Groep 7b/8 Groep 7b/8 Groep    7b/8  Groep 7b/8  Groep 7b/8  Groep 7b/8  Groep 7b/8  Groep 7b/8 Groep 7b/8
Marjan Belt TL Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider      Vrij Teamleider Teamleider Teamleider  Teamleider
Annemieke de Poel IB IB IB IB

Groepsverantwoordelijkheid schooljaar 2015-2016:

Leerkrachten:
Groepsverantwoordelijkheid
Trea groep 1
Gerda: groep 2
Rika: groep 3 en 4a
Alja en Ellen groep 4b en 5
Evelien Wubbels groep 6 en 7a
Edwin Oosting Groep 7B + 8
IB-er Verantwoordelijk zorgbeleid alle groepen.
Onderwijskundig Teamleider Verantwoordelijk onderwijskundig beleid en schoolbeleid