Informatie groep 1

treanews_update_banner copy

Onze groep bestaat uit 13 kinderen, te weten: Levi ,Charley, Yafet, Rickey , Senna , Yara , Maarten, Sterre , Steijn , Jackie , Merijn , Gijs en Ruben.

 

We werken op school met dagen die kleuren hebben. Kleuters zult u al gauw horen over bijvoorbeeld de “blauwe” dag.

dag-kleuren-copy-150x150

Groep 1 gaat van maandag tot en met donderdag naar school. Op woensdagmiddag zijn ze vrij. De kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen, zodat het niet te druk wordt in de gang. Natuurlijk mogen ouders van nieuwe leerlingen een aantal keren met hun kind mee. Zo gauw de kinderen gewend zijn doen ze dit zelfstandig. Als er iets bijzonders is, kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht. Wel willen we graag om half negen beginnen in de kring. We doen dan aan taalontwikkeling en muzikale vorming. Daarna gaan we aan het werk en spelen in de hoeken.

Aanloop-Mei-2014-15-Large-150x150In de pauze gaan de kleuters ook naar buiten. Na de pauze eten en drinken we. Bij slecht weer gaan we naar het speellokaal ( kinderen gymnastieken in hemd, onderbroek en gymschoentjes), bij mooi weer natuurlijk naar buiten.

 

In groep 1 werken we vanuit thema’s, daaraan koppelen we vaak ontwikkelingslijnen van ons observatiesysteem DORR.

dorr1-150x150

letters220Eens in de paar weken leren we een nieuwe letter. De kinderen krijgen dan een letterbriefje mee naar huis. Hierin staat met welke letter we bezig zijn en dat ze spullen mee naar school mogen nemen voor de lettertafel.

 

Verder werken we met werkboekjes, voor elke fase van DORR een ander boekje. Weektaakjes kunnen activiteiten uit een werkboekje zijn, maar ook knutselwerkjes horen hierbij. Verder is het vrije kiezen erg Aanloop Mei 2014-4 (Large)geliefd bij de kleuters, heerlijk bouwen in de bouwhoek, bij de blokjestafel of spelen in de poppenhoek.

 

  • Op donderdag ruilen we boeken. De kinderen mogen het boek één week mee naar huis.
trea