Informatie groep 3 + 4a

Leerkrachten: Rika Paalman en Anje Schonewillenews_update_banner copy

Groep 3:
Britt , Mark , Lindy , Amelon , Mara , Steijn, Stefan, Saar, Amber , Ryan , Jasmijn en Richenel.

Groep 4A:
Viggo , Senna, Deacon , Maryse, Jeroen  en Chénoah.

Even een kijkje nemen in onze groep? Welkom!

Dit jaar hebben we weer een combinatiegroep.

De combi telt 18 kinderen, in groep 3 zitten 12 kinderen en in groep 4 zitten 6 kinderen.  Er staan 2 leerkrachten voor de klas. Op de maandag, dinsdag en woensdagmorgen is juf Rika er en op de donderdag en vrijdagmorgen komt juf Anje.We gaan er weer een fijn schooljaar van maken!  SAMEN kunnen we het!!!!

Wat doen we zo al ?

We besteden veel tijd aan taal, lezen, rekenen en schrijven. Verder hebben we verkeer, natuur, gym, tekenen, knutselen en muziek. Ook kijken we naar filmpjes op het digibord, o.a. Huisje Boompje Beestje

Taal/leesonderwijs

Groep 3
Voor het lezen gebruiken we de methode Veilig Leren lezen.
veilig lerenWe bouwen hierbij verder op hetgeen in groep 2 is geleerd.
Een goed voorbeeld is de letterkennis. In groep 3 is dit vooral een herhaling waardoor we al vroeg kunnen beginnen met het lezen, maken van nieuwe woorden en spelling.

Deze methode werkt op 3 niveaus: ster – maan – zon
Maan is de basis waarbij kinderen die extra oefening en instructie nodig hebben de ster-aanpak kunnen volgen. De zon-aanpak is voor de kinderen die aan het begin van groep 3 het leesniveau M3 hebben. Ook kunnen kinderen na verloop van tijd in de zonversie gaan werken, dit aan de hand van hun vorderingen. We gebruiken tijdens de lessen de leerkracht-assistent. Een programma op het digibord waar o.a. de werkboekjes van de leerlingen in het groot te zien zijn.

Groep 4taal op maat
We werken met de methode Taal op maat. Deze methode heeft een duidelijke opbouw in de lessen en daarnaast is er veel mogelijkheid tot differentiatie voor zowel de kinderen die meer aankunnen dan de basisstof als de kinderen die wat meer instructie nodig hebben. We werken op 3 niveaus. Te vergelijken met de *, ** en *** sterren bij het rekenen.Er is steeds een instructieles ( taalboek ) gevolgd door een les waarbij de kinderen zelfstandig aan hun opdrachten werken.( werkboek) Voor spelling hoort bij deze methode Spelling op maat. De manier van werken is hetzelfde als bij de taallessen.
Ook woordenschat komt uitgebreid aan de orde ( 4 lessen per thema)

Rekenen:

reken
Groep 3 en 4
We werken met de methode Wereld in Getallen. Deze methode heeft een duidelijke opbouw in de lessen en daarnaast is er veel mogelijkheid tot differentiatie voor zowel de kinderen die meer aankunnen dan de basisstof als de kinderen die wat meer instructie nodig hebben.
Na de instructieles werken de kinderen van groep 4 dagelijks aan hun 1* of 2** of 3*** weektaak. Aan de hand van hun niveau en onderwijsbehoeften werken ze dan aan 1* taak ( minimum) , 2** taak ( basis ) en 3*** taak ( plus). Vanaf de tweede helft van groep 3 werken ook deze kinderen dagelijks aan hun 1* of 2** of 3*** weektaak.

Schrijven:

pennestreken

Groep 3 en 4:

De methode Pennenstreken gebruiken we voor het schrijfonderwijs.  Deze methode is gekozen omdat deze in groep 3 de aangeleerde  letters van de leesmethode volgt. Kinderen kunnen hierdoor al snel  de woorden schrijven.

In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd en wordt het schrijven  tussen smaller liniatuur geoefend.

Bovenstaande vakken worden vooral ’s morgens gegeven. ’s Middags komen de creatieve vakken en natuur en verkeer aan bod.

 

Bovenstaande vakken worden vooral ’s morgens gegeven. ’s Middags komen de creatieve vakken en natuur en verkeer aan bod.

reken

Hoe werken wij?

We zorgen voor veel structuur. Het is voor de kinderen fijn om te weten wat er van ze verwacht wordt en wanneer. Hiervoor gebruiken we dagritmekaarten die op het bord hangen. Ook werken we met een weektaak. Hierop kunnen ze hun taakjes afkleuren. Ook kunnen ze zelf taakjes plannen.

blokjesDaarnaast hebben alle leerlingen tijdens het werken een blokje met twee kleuren (rood = niet storen en groen = ik kan hulp geven) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). Aan de hand van dat blokje kan de leerkracht in een oogopslag zien wie hulp nodig heeft. Voor het kind heeft dit blokje het voordeel dat hij of zij – tot het probleem is opgelost – verder kan gaan met iets anders . Hulp kan zowel komen van de leerkracht als van een medeleerling. Op deze manier heeft de
leerkracht tijd om kinderen extra uitleg te geven aan de instructietafel.

Tijdens de instructie is het wisbordje een geliefd middel om alle leerlingen bij de uitleg te betrekken. Ook werken we veel samen ( coöperatief leren ).

gymOp de dinsdagmorgen en donderdagmiddag hebben de kinderen gym. Op de dinsdagmorgen worden de gymlessen verzorgd door de combicoach en op de donderdagmiddag geeft de eigen leerkracht les. Hiervoor hoeft geen aparte gymkleding te worden aangeschaft. Uw kind heeft genoeg aan een korte broek met T-shirt . Wel zijn gymschoenen verplicht.

 

boeken1

 

Elke donderdagmiddag is er de boekenruil. Voor groep 3 begint dit in januari. De kinderen nemen een boekje mee naar huis om te lezen. De week daarop kan deze weer geruild worden.

 

 

boeken2

 

 

In januari starten we met de boekenkring waarbij een leerling uit een eigen gekozen boekje voorleest en erover kan vertellen.