Kiva

KiVa: samen maken we er een fijne school van! kiva_school_logo
KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’
KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:
het school- en leerklimaat sterk verbetert;
de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.
Sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling.
KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.
Daardoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen.
KiVa werkt dus preventief, maar het programma kent ook curatieve onderdelen voor wanneer er zich toch problemen voordoen.
Soms wordt KiVa een anti-pestprogramma genoemd, maar daarmee wordt het programma eigenlijk tekort gedaan.
KiVa is inderdaad effectief tegen pesten, maar het is nog veel meer dan dat!
De oplossing in de groep.
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen zoals pesters,
slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en vriendinnetjes.
Want hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn,
is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen.
KiVa gebruikt dus de kracht van de groep. Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van!
Schoolbreed programma.
KiVa is een schoolbrede aanpak. Dat wil zeggen dat KiVa aanbod heeft voor alle klassen van de basisschool.
Verder betekent het dat KiVa interventies op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau combineert.
Op schoolniveau streeft KiVa bijvoorbeeld naar een cultuur waarin wederzijdse acceptatie,
respectvol en positief gedrag de norm is.
Op klassikaal niveau biedt KiVa onder meer ondersteuning voor adequaat klassenmanagement,
terwijl op individueel niveau gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de leerlingen.
Verschillende onderzoeken laten zien dat schoolbrede programma’s het meest effectief zijn om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.
Preventief en curatief.
KiVa kenmerkt zich door een preventieve aanpak, maar het programma kent ook curatieve onderdelen.
Het preventieve gedeelte van KiVa richt zich op positieve groepsvorming.
Doordat er met KiVa positieve groepsnormen worden gecreëerd, ontstaat er een sociaal klimaat waarin negatief gedrag niet past.
Positief gedrag wordt door de groep gestimuleerd, negatief gedrag wordt collectief afgekeurd.
Daardoor vertonen leerlingen minder negatief gedrag, zoals pesten of grensoverschrijdend gedrag.
En deze aanpak werkt: het NJi heeft KiVa als beste beoordeeld.
Daarnaast kent KiVa curatieve aspecten, zoals de steungroepaanpak en de herstelmethode.
Bron: www.kivaschool.nl