Het pestprotocol

stop pesten

 

Het is moeilijk te voorkomen dat kinderen elkaar wel eens plagen of uitschelden.   In principe is dit niet verontrustend, want kinderen leren hierdoor hoe ze met dergelijke situaties het beste kunnen omgaan. Het is wel verontrustend wanneer een kind steeds maar weer geplaagd en/of uitgescholden wordt. In een dergelijke situatie spreken we van pesten.

 

Bij ons op school vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren om in alle situaties respect voor elkaar op te brengen. Eventuele conflicten moeten niet met geweld en/of schelden worden opgelost. Wij dulden bijvoorbeeld geen duw-, trek- en stompspelletjes binnen onze school en op het schoolplein. Door middel van gesprekken die wij regelmatig met de leerlingen voeren, proberen we daarom iedereen er op te wijzen dat pesten uit den boze is. In voorkomende gevallen zullen we als personeel resoluut optreden tegen pestgedrag!

Wordt jij gepest meld dit direct bij je juf.
Vertrouwenspersoon op school is juf Rika Paalman
Gemeentelijke vertrouwenspersoon mevrouw I.Folkerts
Landelijke klachtencommissie:
LKC, postbus 162, 3440 AD Woerden

Klik hier voor onderwijs protocol