Wat is een leerlingenraad?

Leerlingenraad Op 29 januari 2016 starten we met de eerste vergadering van de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten negen kinderen uit groep 5 t/m 8 .

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap

De leerlingenraad houdt maandelijks een korte vergadering tijdens schooltijd op de vrijdagmiddag om 14.45 uur tot 15.15 uur. Wat gaat goed in de klas, op het plein, in de school.

Wat kan beter, waarom en hoe gaan we dit organiseren?

In de leerlingenraad van het schooljaar 2015-2016 zijn unaniem door de leerlingen in groep 5 t/m 8 gekozen:

 • Levi Kremer groep 8
 • Joris Hollander groep 8
 • Sanne Plomp groep 8
 • Caron Tiezema groep 7
 • Roos Scholte Aalbes groep 7
 • Maira Kasanredjo groep 6
 • Harriët Warrink groep 6
 • Fleur Bakker groep 5
 • Marlou van Goor groep 5

In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Behalve in groep 8 hebben we ervoor gekozen om 3 leerlingen te kiezen voor een oneven aantal bij het stemmen en omdat er anders maar 1 jongen in de leerlingenraad zou zitten. De leden kiezen in de eerste leerlingenraad vergadering een voorzitter en secretaris/notulist. De notulen worden gepubliceerd op de website van de school met een eigen tabblad “leerlingenraad”.

De leerlingenraad komt 1 keer per maand bij elkaar, onder schooltijd op een vrijdagmiddag vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur. Bij elke vergadering is de teamleider als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.

 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar
 • Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
  De leerlingenraad hangt een ideeën bus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudercommissie, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.