Informatie groep 2

gerda-150x150

Onze groep bestaat uit 12 kinderen, te weten: Boaz , Bjorn , Zoë , Noa , Isabella , Meike , Willem ,  Mirte , Kevin , Lisa, Mareyn en Albert.

Allemaal hartelijk welkom in groep 2!

We werken op school met dagen die kleuren hebben. Kleuters zult al gauw horen over bijvoorbeeld de “blauwe” dag.

dag kleuren copy

 

 

Groep 2 gaat alle dagen naar school. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn ze vrij. De kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen, zodat het niet te druk wordt in de gang. Natuurlijk mogen ouders van nieuwe leerlingen een aantal keren met hun kind mee. Zo gauw de kinderen gewend zijn doen ze dit zelfstandig.  Op vrijdagochtend (speelgoedochtend) mogen de ouders wel mee naar binnen. Als er iets bijzonders is, kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht. Wel willen we graag om half negen beginnen in de kring. We doen dan aan taalontwikkeling en muzikale vorming.Daarna gaan we aan het werk en spelen in de hoeken.

 

Aanloop Mei 2014-15 (Large)In de pauze gaan de kleuters ook naar buiten. Na de pauze eten en drinken we. Bij slecht weer gaan we naar het speellokaal ( kinderen gymen in hemd en onderbroek), bij mooi weer natuurlijk naar buiten.

dorr1

 

In groep  2 werken we vanuit thema’s, daaraan koppelen we de ontwikkelingslijnen van ons observatiesysteem DORR.

 

letters220Eens in de paar weken leren we een nieuwe letter. De kinderen krijgen dan een letterbriefje mee naar huis. Hierin staat met welke letter we bezig zijn en dat ze spullen mee naar school mogen nemen voor de lettertafel.

 

Verder werken we met werkboekjes, voor elke fase van DORR een ander boekje. Weektaakjes kunnen activiteiten uit een werkboekje zijn, maar ook knutselwerkjes horen hierbij. Vrijdags staat er voor groep 2 voorbereidend schrijven op het programma.

Verder is het vrije kiezen erg geliefd bij de kleuters, heerlijk bouwen in de bouwhoek, bij de blokjestafel of spelen in de poppenhoek.

 

  • Op donderdag ruilen we boeken. De kinderen mogen het boek één week mee naar huis.
  • Om het meebrengen van speelgoed te beperken, hebben we elke vrijdagochtend speelgoeddag. De kinderen mogen dan speelgoed mee naar school, het laten zien en ermee spelen in de klas.

 

Klasse foto’s van groep 2  schooljaar 2016/2017

20160927_101104   20160927_101056