Informatie groep 7b + 8


Welkom op de pagina van groep 7b/8!                                                          news_update_banner copy

 

Leerkracht: Edwin Oosting

Groep 7b:
Maira , Duran , Frank , Raemen , Justin , Ryan, Renske en Harriët.
Groep 8: Sylvian , Tjesko, Esmee, Ivanka , Larissa, Tygo , Anna , Marissa , Maureen , Roy, Roos , Floris , Caron  en Levy.

Onder het kopje update groep zullen we regelmatig foto’s en verhaaltjes zetten uit onze klas!

Op de dinplaatje7sdagmorgen en donderdagmiddag hebben de kinderen gym. Hiervoor hoeft geen aparte gymkleding te worden aangeschaft. Uw kind heeft genoeg aan een korte broek met T-shirt . Wel zijn gymschoenen verplicht. We hebben afgesproken dat de kinderen uit groep 7/8 zelf verantwoordelijk zijn voor het meenemen van hun gymtas. Zijn ze deze vergeten dan blijven ze op school. Mochten er blessures of andere problemen zijn, dan graag een briefje meegeven.

Taal:Ridbqkni9[1]
Dit jaar werken we met de methode: Taal op Maat. Naast de gewone taallessen maken we ook gebruik van de woordenschat- en spellingslessen van deze methode.

 

 

Begrijpend lezplaatje3en:

Dit schooljaar werken we met Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip maakt gebruik van actuele teksten, die goed aansluiten van debelevingswereld van de kinderen.

 

 

Rplaatje2ekenen:
Dit jaar werken we met de methode: De wereld in getallen. De uitvoering doen we op een Chromebook. We gebruiken nu onze boeken voor verrijking en verdieping.

 

 

Aardrijkskf962139a0e-wereldbol[1]unde, geschiedenis en natuur:

We beginnen dit jaar met een nieuwe versie van de methode Wijzer voor Natuur en Geschiedenis. De kinderen werken nu vanuit 1 werkboek per vak.  Voor Aardrijkskunde blijven we Geobas gebruiken, hiervoor gebruiken we het leerboek, een werkboek voor de verwerking en een werkboek voor topografie.

 

Engels:Londen[1]
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen Engels, waarbij vooral de nadruk ligt op het vrij spreken in een vreemde taal. In deze groep werken we met Groove me. Dit programma leert de leerlingen spelenderwijs Engels aan, aan de hand van moderne Engelse liedjes.

plaatje5Verkeer:

In groep 7 worden de leerlingen klaargestoomd voor het verkeersexamen, mochten ze dit nou niet halen in groep 7, dan hebben ze in groep 8 nog een herkansing. We werken met de verkeerskrant en online doen we ook verkeerslessen. Groep 7 wordt opgeleid tot verkeersbrigadier, zodat ze in groep 8 kunnen brigadieren.

Excursieschoolreis[1]s:
Dit jaar zullen we meerdere malen met elkaar op stap gaan! Wat we allemaal precies gaan doen is nog een verrassing, maar het driedaagse schoolkamp zal een van de hoogtepunten worden!