OPO Borger-Odoorn

logo opo

Schoolbestuur: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn

Algemene schoolgids OPO 

Hoofdstraat 32; 9531 AG Borger
Telefoon: 0599 – 353570
E-mail: info@opoborger-odoorn.nl
Website: opoborger-odoorn.nl

 

OPO Borger-Odoorn:
Algemeen directeur: Gerhardus Hagénus 0599-353794
Adjunct directeur: Albert Krikken 0599-353733

Specifieke functies en taken:
Directeur Cluster Zuid: Dhr. E. Kruizinga 0620911834
Onderwijskundig teamleider: Marjan Belt 0620869410
Intern begeleider: Annemieke de Poel 0611072907
Bovenschools ICT: Jaap Hilbrands 0599353834
Schoolmaatschappelijk werk: Jeanette Westenberg 0646247265
Jeugdarts: Kirsten Vergunst 0615823549
Preventief Logopedist gemeente Borger Odoorn: 0621485096
Bij ziekte uw kind(eren) afmelden vóór 8.30 uur. 0599-661738 o.b.s. de Aanloop