Schoolgeld en schoolreisje

Schoolgeld en het schoolreisgeld zijn niet wettelijk verplicht. Wanneer u hiervoor niet wilt of kunt betalen betekent dit, dat wij onze leerlingen steeds minder kunnen bieden tijdens activiteiten als  het Sinterklaasfeest, de Kerst en Pasen.

Ook betekent dit voor uw kind dat het niet mee op schoolreis kan deze dag(en) op school passende activiteiten zal gaan doen. Uw kind is vanaf het vijfde levensjaar immers leerplichtig.

Bij de gemeente Borger Odoorn kunt u een aanvraag indienen voor een eventuele kleine tegemoetkoming voor het schoolreisgeld  en schoolgeld voor uw kind. Ook kunt u hiervoor een beroep doen op de Stichting Leergeld. Voor informatie kunt u terecht bij www. leergeld.nl

Schoolgeld
Schoolgeld is een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is vastgesteld op €15,00 per kind. Hiervan bekostigen wij de diverse activiteiten. Zie pagina ouderraad

Dit bedrag kunt u overmaken voor op rekening nummer NL37 RABO 0311.10.7974 of u kunt gebruik maken van automatische machtiging en kiezen voor betaling in termijnen.

Schoolreisje
Schoolreisje is vast gesteld op € 40,00 per kind.
Dit bedrag kunt u overmaken voor op rekening nummer NL37 RABO 0311.10.7975 of u kunt gebruik maken van automatische machtiging en kiezen voor betaling in termijnen.

Wilt u gebruik maken van automatische incasso, dan kunt u ook PDF.bestand downloaden en deze afgeven aan Marjan.