verslag leerlingenraad 29-01-2016

Verslag leerlingenraad 29-1-2016

Aanwezig: Juf Marjan, Joris, Levi, Sanne P, Caron, Roos, Harriƫt, Fleur en Marlou
Afwezig: Maira

Tijden
De juffen moeten op de tijd letten bij de gymles en als we naar huis gaan.

Pesten
Er mag niet gepest worden
Niet vechten en duwen in de rij
Er worden kinderen gepest over huidskleur, dat mag niet meer gebeuren
Kinderen mogen elkaar niet meer uitdagen.

School schoon houden
Tussen de middag en om 15.15 uur moet er geveegd worden
Er komen nieuwe naamplaatjes op de kapstokken
Er moet een brief gestuurd worden naar de gemeente dat het gras gemaaid moet worden.